ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА ТУЛЬЧИНСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2019/20 навчального року.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1 .Загальні відомості про навчальний заклад:

Тульчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Тульчинської міської  ради Вінницької області  розташована у м. Тульчин  за адресою: 23600, вул. Воїна-афганця Олександра Подоляна, 19 тел. 2-25-84, 2-18-80

Статут зареєстрований виконкомом Тульчинської міської ради

На кінець 2019-2020 навчального року в Тульчинській школі навчалося 638 учнів:

 І ступінь  –  286 учнів;

ІІ ступінь – 285 учнів;

ІІІ ступінь – 67 учнів.

Функціонує 28 класів, середня наповнюваність класів складає 23 учні.

2. Матеріально-технічна база навчального закладу:

Школу засновано у 1938 році (будівля складається з 3-х поверхів, проектна потужність -750 учнів).

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання,відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно – епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

У приміщенні школи 14 кабінетів:

–     Української мови та літератури – 1

–     Кабінет краєзнавства – 1

–     Кабінет фізики – 1

–     Кабінет хімії – 1

–     Кабінет біології – 1

–     Кабінет історії – 1

–     Кабінет математики – 1

–     Кабінет географії – 1

–     Кабінет інформатики – 2

–     Кабінет іноземної мови – 1

–     Кабінети для учнів початкової школи – 3

Забезпеченість закладу меблями – 100%, хоча деякі з них уже матеріально зношені. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

В школі є їдальня, актова зала, бібліотека, спортивна зала, спортивний майданчик. 

1. Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію  понад 70 років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам школи. Протягом всього періоду було здійснено нарахування авансу. Бухгалтерія вчасно приплачувала за спожиту школою електроенергію та енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Значним капіталовкладенням став капітальний ремонт даху та утеплення стін спортивного залу школи.Система  опалення знаходиться в задовільному стані. Потребує певної реконструкції переносу теплопроводу з горішніх приміщень школи.

Працівниками централізованої бухгалтерії відділу освіти планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду освітньому закладу. Коридори школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються, своєчасно обрізають дерева, кущі. Огорожа завжди доглянута, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

Головним наразі є проведення поточних ремонтних робіт приміщень школи. Фінансова криза теж відіграє тут роль — ціни на матеріали різко підскочили. Тому повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через брак коштів. Дирекція школи намагатиметься використати для цього всі можливі резерви, спонсорські та позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

2. Залучення   джерел фінансування освітнього закладу

та їх раціональне використання

За рахунок державного бюджету здійснювалося утримання школи. Відбувається заміна даху школи.

    У 2019 році розпочато роботи по утепленню та заміні даху приміщення школи.

Вартість робіт, відповідно до договору, після проведення тендерних закупівель   становить  7796,7тис. грн.  Станом на 01.08.2020 року   профінансовано робіт   на суму 1908,8 тис грн. , 300тис. –кошти фонду соціально-економічного розвитку ,1608,8 тис.грн.-  кошти місцевого бюджету .

Для підготовки освітнього закладу до  2020-2021 навчального року передбачено використання коштів у сумі 1500,0 тис. грн. Із них профінансовано 1120,8 тис.грн на проведення  поточних та капітальних ремонтів, закуплені матеріали на покращення матеріально-технічної бази.

Для підтримки позитивного іміджу школи необхідно вирішити ще декілька питань:

     –        капітального ремонту потребують дах,

     – підлога на 1-му поверсі,   

           –        з метою створення комфортних  умов перебування дітей у закладі під час освітнього  процесу фасад школи потребує утеплення,

–       капітального ремонту потребує шкільна їдальня;

–       потребує капітального ремонту подвіря школи 

Щороку проводиться косметичний ремонт приміщень, навчальних кабінетів.

3. Кадрове забезпечення навчального закладу:

Кадрова політика Тульчинської загальноосвітньої школи №1 будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом школи  до нового змісту, структури та терміну навчання (12-річної школи). Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує вчителя – психолога, вчителя – технолога, вчителя дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми.

Назріло питання формування педагогічних кадрів нового типу. Враховуючи можливість і пріоритетність кадрових питань, адміністрація школи працювала над

удосконалення системи матеріального і морального стимулювання роботи вчителя.

На початок 2019-2020 н.р. до роботи приступили 57 педпрацівника  та 6 вихователів, що складає 100% від потреби.  Всі вчителі мають відповідну фахову освіту. 

Освітній  процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту і володіють державною мовою.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників Тульчинської школи №1 проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

– встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

– активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості.

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації , що простежується протягом п’яти років.55 % педагогічних працівників мають почесні педагогічні звання та нагороди.

Значна увага приділяється комп’ютерній грамотності вчителів. Крім курсової перепідготовки, для вдосконалення та підвищення своєї майстерності всі вчителі школи залучаються до використання  інформаційно-комп’ютерних технологій. Учителі вдосконалюють вміння створювати власні блоги. Так створені блоги з досвідом власної роботи учителями Шимкова Н.А. ( українська мова та література), Дудник С.А. ( вчитель початкових класів). Переважна більшість вчителів школи є активними дописувачами різних інтернет – ресурсів, методичних порталів.

Вчитель української мови та літератури, вчитель методист, спеціаліст вищої категорії Соловей Н.З. є активним дописувачем журналу «Українська мова та література в школі»

Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є:

–       формування ключових компетентностей;

–       моніторинг якості освітньої діяльності;

–       самоосвітня діяльність педагога;

–       залучення педагогічних кадрів до дослідної роботи.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів.

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання.

4. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування здійснюється кваліфікованими медпрацівниками лікарями Тульчинської РЦЛ, шкільною медичною сестрою. Медичний кабінет розташований на 1 поверсі школи,   забезпечений необхідними медикаментами,   зроблений ремонт.

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження учнів вузькими спеціалістами.

Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендаціям лікарів.

Рівень захворюваності за ІV квартал 2019 року складав 6 %.  Зменшилась захворюваність повітряно-крапельними інфекціями.

Роботу з підлітками виконано на 100% за 2019 р та за кілька місяців  2019 р. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримується.

5. Організація харчування учнів у навчальному закладі:

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче   харчування учнів 1-4х класів та дітей пільгових категорій.  на базі шкільної їдальні організовано одноразове харчування дітей. Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час своїх смачних  обідів . Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Основна маса учнів харчується під час перерв після третього та четвертого уроків.

Столи накривають за спеціальним графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

Медична сестра ретельно слідкують за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. Роботу шкільного медпункту й харчоблоку систематично перевіряє районна санітарно – епідеміологічна служба..

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини.

Певні непорозуміння позицій окремих батьків не дозволили організувати  харчування   дітей старшого віку. Я думаю, що зробивши певні висновки – ми зробимо ще одну спробу організувати гаряче харчування для учнів старших класів.

6. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2019-2020 навчальному році безпечне проведення освітнього процесу здійснювалось згідно Положенням прр організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі освітнього  закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми, сокирами). Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, біології, комп’ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобіганням нещасним випадкам на виробництві.

У разі нещасного випадку, у школі своєчасно проводиться його розслідування.

На 2020-2021 навчальний рік плануються заходи:

 –      оформлення акта підготовки школи до нового навчального року;

–       проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

–       провести обстеження стану енергогосподарства школи;

–       оформити відповідні накази з охорони праці, техніки безпеки, пожежної    

        безпеки, безпеки дорожнього руху;

–       провести заняття серед педагогічного і технічного колективу н.з. на тему

        «Профілактика побутового травматизму»;

–       провести інструктаж щодо заборони використання електроопалювальних

        приладів;

–       регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки та пожежної безпеки серед

        педагогічного й технічного персоналу.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет,   спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом навчального року шкільною медсестрою проводилися профілактичні бесіди, інша робота, щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні хвороби.  

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

7. Навчально – виховна робота у навчальному закладі:

У  2019 – 2020  навчальному році  педколектив  працював над  реалізацією навчально-методичної  проблеми школи   « Роль батьківської громадськості у формуванні та розвитку суспільно-активної особистості в умовах реформування шкільної освіти  » та з виховної роботи  « Роль батьківської громадськості у формуванні та всебічному розвитку особистості через ставлення до сімї, родини, людей ». Це  дало можливість  не лише поновити знання вчителів, класних керівників,  вихователів, а й  залучити до процесу навчання і виховання  батьківську громадськість, підвищити їх відповідальність за  навчання дітей, покращити весь навчально – виховний процес. 

Системна,  цілеспрямована,  робота учительського колективу забезпечила високий, середній та достатній рівень знань учнів.

Навчались на високий рівень – 64 (13%)

На достатній рівень – 253 (50%)

На середній рівень – 148 ( 27%)

На початковий рівень – 41  ( 8%)

Якість знань по школі склала  62%

Успішність – 92%

Відмінників – 64

Переможці ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад – 41

ІІІ етапу

З української мови та літератури :

Лобінцова Єлизавета  9 кл. – ІІІ місце

Чекановська    Євеліна  8кл. – ІІІ місце

З української мови імені П. Яцика :

Когутюк Олександра  3кл. – ІІІ місце

Чеконовська Євеліна   8 кл. – ІІ місце

З англійської мови :

Цвик Денис        – ІІ місце   

На протязі навчального року  чимала  кількість  учнів стала  призерами творчих конкурсів, змагань з різних видів спорту, технічної творчості, художньої самодіяльності, учнівської творчості.

Навчання і виховання учнівської молоді здійснював педколектив в кількості  54 осіб ( в т. ч. 3 – сумісника ). Всі  мають вищу освіту. 28  є фахівцями  вищої категорії , 8 – вчителів – методистів, 4  –  нагороджені знаком  « Відмінник освіти України, 1 має звання « Заслужений працівник освіти України », 16– « старший вчитель». В колективі працюють 12  вчителів 1кваліфікаційної категорії, 6 –  ІІ кваліфікаційної  категорії,  5  – спеціалісти. Всі вчителі систематично працюють  над підвищенням теоретичного рівня та методичної майстерності.

Педколектив сталий, має досвід роботи в профільних класах, здатний давати міцні та ґрунтовні знання. За підсумками ЗНО  не склав іспит з української мови 1 учень, а інші продемонстрували певний рівень знань з різних навчальних предметів.

 Це свідчення того, що педколектив  спрямовував роботу з розумінням  ролі навчальних предметів в соціальній адаптації учнів. Всі  оволоділи  інноваційними  технологіями через   організаційну, методичну роботу та внутрішньо шкільний контроль.

Інноваційні технології у процесі вивчення учнями навчальних предметів запроваджені такі : комп’ютерне навчання, інтерактивні технології , пошукова діяльність.

Організаційно – методичні заходи, засідання педрад, робота методичної ради та методичних предметних комісій тощо були спрямовані на підвищення ролі вчителя  як головної особи у формуванні  в учнів усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини, формуванні  гідного громадянина держави.

На засіданнях педагогічної ради розглядалися такі питання : про підсумки роботи педколективу у 2018- 2019 навчальному році та завдання на новий  навчальний рік; активні форми інноваційних технологій на уроках біології, хімії, географії,фізики як засіб поліпшення якості освіти; роль батьківської громадськості у формуванні та всебічному розвитку особистості через ціннісне ставлення до сім´ї, родини, людей ; система повторення, закріплення знань у молодших школярів як засіб боротьби за високу якість.

На засіданнях методичної ради проаналізовано підсумки роботи за 2018-2019 навчальний рік, підсумки моніторингу  навчальних досягнень учнів, обговорення планів роботи шкільних предметних методичних комісій, про роль інформаційних технологій у розвитку інтелекту учнів, про підготовку учнів до участі в олімпіадах,  про соціальну адаптацію учнів 1,5-х класів, про систему контролю знань учнів на уроках природознавства, історії; про підсумки якості знань учнів;  про підсумки участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та роль вчителя в їх підготовці; про творчі звіти вчителів, що атестуються тощо.

На всіх учительських форумах розглядались питання підвищення фахового і методичного рівня учителів та покращення якості навчання та виховання учнів.

Методична робота з вчителями, класними керівниками, вихователями з підвищення фахового та методичного рівня проводилася через засідання шкільних  методичних комісій та районних методичних об´єднань, кожен з яких працювали над реалізацією єдиної  методичної проблеми.

Шкільні методичні комісії проводили свою роботу у відповідності до річних планів  роботи. Методична комісія початкового навчання працювала над втіленням в життя школи Концепції « Нова українська школа ».

Велике  значення у підвищенні творчої активності вчителів відіграла атестація.

Важливим напрямком поповнення теоретичних знань та методики викладання стала курсова перепідготовка вчителів. За навчальний рік курсову перепідготовку при Вінницькому обласному інституті підвищення кваліфікації педагогічних працівників пройшли вчителі: Трохименко С. П., Морозюк Н. Р., Бліденко О. О., Синько М. В., Паньковецька Л. В., Покиньчереда Т. М., Літвінова О. В., Рябошапко Ю.В.,   Басиста Т. А., Орлова О. В., Стахурська Н. П., Боброва Л. В., Чеперната З. О.,    Дудник С. А..

Чимало вчителів застосовують методику проведення нестандартних уроків, використовують інтерактивні види робіт, що позитивно позначилося на рівні знань учнів, на розвитку їх творчого мислення, виховання в учнів толерантності, відповідального ставлення до виконання доручень, участі в проведенні виховних заходів, звітів, конкурсів тощо.

Підвищенню поінформованості та аналізу практичної роботи педколективу сприяли наради при директорові.

Адміністрація  школи контролювала стан викладання  навчальних предметів та якість знань учнів. Свідченням цього є видані аналітичні накази.

Використовувались такі форми контролю як спостереження, бесіди з аналізом уроків та виховних заході. Проводилися  зрізи знань, тестові опитування, анкетування. Під постійним контролем був  стан ведення шкільної документації.

Вся навчально – виховна робота спрямовувалсь на удосконалення змісту освіти.

Однак, в роботі педколективу є недоліки і упущення.

    Педколектив не спромігся досягнути 100% успішності учнів. 52 (11%) учнів основної  і старшої школи  є невстигаючими з окремих навчальних предметів.      До недоліків можна віднести й те, що частина з них не володіє культурою мовлення, навичками граматичного письма, має обмежений словниковий запас, не вміють аналізувати,                              співставляти, порівнювати, робити висновки, узагальнення,  не володіють логікою математичного мислення, науковою термінологією.

У невеликої частини  учнів відсутня культура ведення шкільної документації  :                     зошитів, щоденників.

Є учні схильні до пропусків уроків без поважних причин, окремим бракує культури поведінки, дисциплінованості.

Мають місце факти правопорушень, недбалого ставлення до шкільних меблів, підручників.

Педколектив не домігся вироблення культури спілкування учнів на перервах, не вижиті факти тютюнопаління, зневажливого ставлення до старших.

Є потреба у полпшенні  використання  можливостей уроків як в навчальній, так і  виховній роботі.

Необхідно  підвищити  ефективність  позакласної роботи, зокрема годин спілкування, виховних класних годин, підняти роль учнівського самоврядування в житті школи.

Педколективу необхідно вдосконалювати індивідуальну роботу з батьками в справі навчання і виховання школярів.

Школі не вистачає обладнання кабінетів і класів  електронними носіями інформації.

Є потреба в окультурені підлоги в коридорі І поверху.   

Виходячи з цього, розраховуючи на перспективу, педколектив школи у                 2019 – 2020 навчальному  році буде продовжувати працювати над виконанням державного замовлення в галузі  освіти, навчати і виховувати підростаюче покоління через реалізацію навчально – методичної проблеми школи « Формування потреби та уміння жити в громадському суспільстві як основний чинник інтеграції в європейський простір » та з виховної роботи « Виховний потенціал правового виховання як основний чинник формування суспільно активної особистості в системі освітнього процесу».

3 метою реалізації державних вимог щодо освіти та реалізації проблем школи в цьому навчальному році необхідно:     

Педколективу керуватися Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Концепцією « Нова українська школа».

Забезпечити поліпшення стану викладання навчальних предметів, якості знань учнів за рахунок ефективності всього навчально – виховного процесу.

Активізувати творчість вчителя та учня в процесі уроку з метою розвитку компетентностей школярів.

Забезпечити підготовку молоді до соціальної адаптації в суспільстві на всіх етапах навчання.

Продовжити роботу по використанню інноваційних технологій, нетрадиційних, інтерактивних видів навчання учнів.

Розвивати  інтелектуальні здібності учнів, їх пізнавальний інтерес. Готувати їх до участі у Всеукраїнських предметних олімпіад та до ЗНО.

Забезпечити знання учнями положень Основного Закону України щодо прав і обов’язків громадянина. Використати для цього ефективність уроків історії, правознавства.

Систематично вчити учнів вчитися, самостійно здобувати знання, готувати їх до безперервного навчання.

Формувати прагнення до здорового способу життя як забезпечення повноцінного розвитку особистості.

Забезпечити якісне індивідуальне навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Проводити систематичну роботу з дітьми «групи ризику». Оточити увагою дітей з неблагополучних сімей, дітей-інвалідів.

Приділяти увагу роботі з обдарованими дітьми, сприяти їх подальшому розвитку.

Поліпшити роботу учнівського врядування.

Сприяти високої відповідальності педколективу за виконавську дисципліну, ведення шкільної документації.

Продовжувати працювати над покращенням матеріально – технічної бази школи та її естетичного оформлення.

Для того, щоб системно підвищувати якість освіти, в школі впроваджуються інформаційні технології. Маємо свій власний сайт, де розміщена необхідна інформація для учасників навчально-виховного процесу.

Питання впровадження інклюзивної освіти стає дедалі актуальнішим. З цією метою в школі створений психолого-медико-педагогічний консиліум для своєчасного виявлення учнів, які потребують інклюзивного навчання.

      Тульчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 готова до здійснення інклюзивного навчання. За роки роботи напрацьовано певний досвід для здійснення навчання на дому, індивідуального навчання. Просвітницька робота педагогічного колективу школи направлена на

визнання прав дитини з особливими потребами, її інтересів, потреб, надання допомоги у процесі соціалізації та вибору професійної діяльності.

Досвід такої  роботи дозволив  створити умови , завдяки яким один із учнів має оцінки високого рівня, а інші успішно адаптувалися до умов  навчального процесу. Це доводить на практиці, що   інклюзивне навчання допомагає соціалізуватися учням,  передбачає спільне вдале перебування дітей із порушеннями психофізичного розвитку з їх здоровими однолітками.

    Школа забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує до  навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат в шкільному середовищі. Класи, де навчаються такі діти особливо згуртовані та дружні.Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.

Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.

Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.

У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

     Завдяки певній корекційній роботі, роботі з батьками в 2019-2020 році в школі всі діти навчалися  на загальних підставах. Заклад    надавав послуги інклюзивної освіти. Для цього створені всі необхідні умови: зручний вхід до школи (без підвищення), розміщення на І поверсі медичного кабінету, туалету, бібліотеки, класних кімнат для навчання. Створено кабінет інклюзивної освіти.

    Створені умови в школі використовуються Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Неодноразово випускники з особливими потребами були присутні при складанні тестів в нашому школі-пункті зовнішнього незалежного оцінювання.

      Адміністрація , вчителі школи акцентують увагу на роботі з батьками.Дуже часто батьки дітей із особливими потребами  мають певну специфіку: вони подекуди хронічно не хочуть визнавати хворобу своєї дитини, а з цього випливає негативне й упереджене ставлення до психолого-медико-педагогічної комісії (ПМПК), до спеціальних шкіл, що не виправдано.

       Лише  співпраця, бачення спільної мети роботи школи та родини робить інклюзивне навчання успішним, а дитина відчуває в собі сили до життя.

        школи.                            

Але в навчальній роботі є і недоліки, а саме:

–   недостатня робота ведеться по підготовці учнів до участі в відбіркових турах

     предметних олімпіад, недостатньо призерів міського рівня;

–   необхідно активізувати форми роботи предметних гуртків з метою зацікавленості

     учнів до предметів;

–   проводити більш активну науково-дослідницьку роботу;

–   всім вчителям-предметникам активізувати роботу з дітьми, які мають високий

     рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей;

–    поновити матеріально-технічну базу навчальних кабінетів.

Шляхи розвитку виховної роботи на наступний рік спрямовані на усунення причин вказаних недоліків

Аналізуючи виховну діяльність дитячого самоврядування, з  урахуванням особливості учнівського колективу, колективу вчителів та класних керівників спрямувати виховну роботу на наступний навчальний рік так щоб:

1.    Створити умови для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;

2.     Створити умови для формування фізично і психічно здорової дитини;

3.     Створити умови для реалізації здібностей обдарованих дітей;

4.     Застосування новітніх педагогічних технологій;

5. Впроваджувати можливості мережі Інтернет для підвищення рівня навчання та виховання;

6.   Забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я і життя дітей та підлітків, педагогічних працівників,

7. Залучати дітей девіантної поведінки до роботи школи в системі самоврядування;

8.   Модернізувати матеріальну базу школи.

9. Продовжувати пошукову та музейну роботу в школі і районі.

9.  Науково-методична робота

На засіданнях педагогічних рад у 2019– 2020  навчальному році обговорювалися питання:

Створення сприятливих умов навчально-виховного та соціокультурного середовища закладу.

Виховання в сім’ї – першооснова розвитку дитини та особистості.

Проектні технології – шлях для формування творчої особистості школяра.

       У школі склалася певна система методичної роботи. Уся її структура передбачає удосконалення методики викладання предметів, підвищення  професійно-педагогічної майстерності педагогічних кадрів, вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки й передового педагогічного досвіду. Активна діяльність учителів у різних методичних підрозділах не лише сприяє  розвитку професійної діяльності, але й активізує особистісний потенціал кожного вчителя.

Традиційним у використанні педагогічної ради стало застосування мультимедійних технологій, що сприяє підвищенню її ефективності та розвитку професійної компетентності педагогів,  дає можливість вчителю по-новому організувати роботу навчального процесу.

10. Робота з батьками та громадськістю у освітньому  закладі:

Виховання учня в школі та сім’ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позаібіасних заходів, пов’язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами. 

Класні керівники тісно співпрацюють із сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденника психолого- педагогічних спостережень.

Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківській всеобуч. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники всіх служб, центру зайнятості, районного відділу юстиції.

11. Управлінська діяльність:

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутришкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами.

Контроль — це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників ‘розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на

негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально- виховного* процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки тощо. Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор бачить насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Навчальний рік закінчився і школу треба готувати до нового навчального року.

 Враховуючи сучасні вимоги, я, як директор школи, дотримуюсь стилю керівництва, який близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі колегіальних рішень. Я не прихильник необдуманих самовільних рішень. Основними формами спілкування з працівниками є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв’язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповіднії їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.